bạn đừng chơi game hay xem youtube gì hết. đừng đụng vào điện thoại thì màn hình nó không ăn pin hay ăn rất ít. nhớ nha.