6355519160
thế k có cách nào khác cách này à

cái thông số tiêu thụ PIN của màn hình như vậy không có nghĩa là màn hình hao PIN mà nó chỉ báo trong lượt dùng này là màn hình tiêu hao năng lượng nhiều nhất, còn bạn dùng các tác vụ nặng hơn mức độ tiêu hao của màn hình thì sẽ thấy khác liền, màn hình tùy theo độ sáng thì nó sẽ tiêu thụ điện khác nhau.

from app

from app