RN 9 Pro kapan atau langsung dapat yg 13 kah... Wkwkwk ngimpi