Ứng dụng liên quân nặng thế sao nó chia nổi file cộng thêm khi bn chơi nó ngốn thêm gần 1GB ram thì nó lỗi là đúng rồi