redmi ngô
sao lúc trước vẫn bình thường , nhưng khi cập nhập miui nó bị :(((

gỡ cập nhật trình khởi chạy... là được