tanquan3333
Ứng dụng liên quân nặng thế sao nó chia nổi file cộng thêm khi bn chơi nó ngốn thêm gần 1GB ram thì nó lỗi là đúng rồi

sao lúc trước vẫn bình thường , nhưng khi cập nhập miui nó bị :(((