hiện tại mình ko có máy tính,  vậy ngoài cách flashboot ra mình có thể làm cách nào khác đc nữa k?  ai hướng dẫn mình vs.  pleaseeee....

from app

from app