Rất hay. Cảm ơn bạn. Mình dùng hàng xách tay. Nên đây cũng là vấn đề mình lo nắng. Mình ở gia lai mà mua máy ở hà nội nếu không tự cài được thì cũng khá phiền đấy