lúc trước máy ko OTA đc cũng mày mò và cài được. Khi làm xong sẽ thấy đơn giản