cám ơn bạn đã chia sẻ, mình cũng mới có 1 máy Redmi 1, sẽ đem ra nghịch tí