Đây là ngày 5,6 của mình, nhưng tối nay sau trận bóng m bị đứt dây văng mất con Miband, vậy là khả năng sẽ tạm dừng game tại hôm nay, 🙄🙄🙄

from app

from app

from app

from app

from app

from app