จากเฉยๆกับ Mi Band ชักเริ่มจะสนใจขึ้นมาแล้ว อายุมากขึ้น การมีอุปกรณ์ช่วยวัด+แสดงผลเรื่องสุขภาพให้เราเรา มันก็ดีอยู่นะ