note 8 tui xài giờ thấy lag lag ko còn mượt như mới mua :(