tắt nó đi, bị cái lỗi đó mà Xiaomi đéo thèm fix. gỡ cập nhật ứng dụng "bảo mật" để nó về bản gốc của rom là hết giật giật. còn tình trạng giật giật do mạng thì thua