Aduhai sakit nya kepala bila tengok !!
kenapa baru skrg kau nak turun ye hanat