Vậy cách up rom như thế nào mong các bác hỗ trợ giúp và có giải quyết triệt để không và có ảnh gì đến máy không các bác . Mình sử dụng app trên CH play có sử dụng được không ...