có thể do bản rom của ông chạy trình gọi điện và tin nhắn của Google nên ko có ông up sang rom khác đi