up sang rom khác nha bạn. Chứ rom Google là không cho phép tính năng này đâu.