จอนอก xiami note 10 pro ราคาประมานเท่าไหร่ค่ะ ศูนย์ต้องรออะไหล่ไหม