Máy e wifi cứ bật dk 5s sau đó tắt rồi lại bật lại . cứ lặp lại như thế ,mọi người cho e hướng giải quyết với ạ .