Najlepszy wśród  Swoich. Taki zawsze jest najlepszy.