เข้าระบบแล้วขึ้นดังภาพ แต่ไม่สามารถloginได้
สิ่งที่ทำไปแล้วคือ
1.เคลียร์แคชและโหลดลงใหม่
2.ติดต่อทางkbank
3.ในช่วงที่ผ่านมายังไม่มีการให้อัพเดตระบบ