kh biết pin nó có đỡ tốn hơn so với bản trước khi nhỉ ???