Ad cho e hỏi tại sao xamio a2 ko có chế độ bo tui ạ mà e cứ đut vào túi tự sáng màn hình và hiên gọi khẩn cấp như vậy khá là phiền và to pin mong ad chỉ cách khắc phục ạ xin cam ơn