sao nó lại hiện chữ mờ nhỉ. à giúp e với

from app

from app