tính năng này trên Redmi 5 plus không có tác dụng mặc dù mình cũng đã bật. ai biết cách khắc phục chỉ mình với. Thanks