Bữa trước đc mấy chục ngày rồi lỡ quên 1 hôm, phải làm lại từ đầu 😂😂😂

from app

from app