เวอร์ชั่นอะไรครับline ผม10.9.3ใช้ไดปกติครับ  ติดปัญหาแค่vdo callในlineภาพแย่ ยังไม่มีการแก้ไขหวังว่าทีมเทคนิคredmiแจ้งไปยังทีมเทคนิคlineหรือทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาโดยเร็วนะ