Sau nhiều năm bị random reset liên tục thì em chơi cookrom.
sau khi cài twrp ko treble thì cài rom bị mấy twrp không có opengapp. và sau nhiều lần thử twrp các loại bỗng dưng e thấy máy bị sai cãm ứng và em trờ về rom fastboot thì treo logo.
mong các bác giúp ca khó này!