กล้องเรดมี 8เอ ดูหมองถ่ายออกมาดูดำมากเลย แก้ไขยังไงค่ะชอบถ่ายรูปมากเลย