bạn đem đến Thế giới di động cho họ xem là lổi ở phần mềm,chớ mình xài gần 2 năm chưa có thấy gì hết nó rất là OK