tắt nguồn đi bật lại, chứ mà k dc thì mua đt # chứ đừng đi thay came, thay lại mắc lỗi như này