ดูล้ำมาก ฝืนใช้ดูเครื่องก็เป็นปกติระบบuiก็ราบรื่น ขอบคุณธีมสวยๆสำหรับmiทุกๆธีม