Nawet słoń przysiędzie[sic] i też  mu dobrze będzie.Już rozłożenie tej ławeczki jest pewnym ćwiczeniem. Trochę jednak waży. Fajna rzecz, brzuchom piwnym precz! A gdyby tak przysiąść z miłością życia? Wtedy jest nie do przebicia. Napięte mięśnie, tętniące serce,czego trzeba więcej? ;-)