không biết con mi 8 lite của mình bị gì nữa lâu lâu mình vào YouTube thì thấy có cái dấu này nhưng chỉ 1 lúc thì biến mất

from app

from app