Cũng có thể nói là vậy và nó là của Xiaomi cài mặc định trên những chạy chạy phần mềm tùy biến MIUI nhé bạn