system launcher giải quyết tất với lại có sự can thiệp của mi connect sevice khác với Google sử dụng ứng dụng kép để thêm ứng dụng Xiaomi dùng máy in hệ thống và ghi chú để làm ra ứng dung