Ứng dụng kép là dùng để nhân đôi ứng dụng. Còn không gian thứ 2 là dùng để tạo ra một điện thoại mới trong máy bạn, ví dụ như có người thường dùng máy của bạn mà bạn không thích bạn ấy sờ mó đến những gì riêng tư của mình thì bạn bật không gian thứ 2 lên để bạn ấy dùng máy bạn như là một máy mới hoàn toàn (bạn ấy phải lập lại tài khoản Google và Xiaomi mới)