mình cũng vậy, update xong lâu lâu bị, redmi note 7