ทำไมของเราใช่ไอคอนได้ไม่หมดอ่ะมีวิธีแก้มั้ย

from app

from app

from app

from app