Cái mục root với cài TWRP là nó tự làm luôn hả anh?