Bác cho e hỏi n hiện như thế kia là máy chưa unlock vẫn có thể cài rom eu,unlock bld,root bằng ứg dụng này đc hả bác