6226944359
Trưa hôm qua mình vừa rước em note 9 pro về,em ấy nhìn có duyên vô cùng!Đi hết thế giới di động ở Cần Thơ chỉ có mỗi màu xám, thế là em phải qua hoàng hà mới tìm được em màu trắng😘

note9 pro có ghi âm tích hợp trên bàn phím ko bạn