con này chỉ khác với Note 9s là ở cụm camera thôi còn lại là đa số giống nhau hết