pisałem o oczyszczaczu powietrza a nie o nie o nawilżaczu.