หลังอัพเดท พบว่าเมื่อทำการหมุนกล้องเป็นแนวนอนหรือแนวตั้ง จะมีภาพกระพริบบนหน้าจอระหว่างเปลี่ยนแนวกล้องเสมอ ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านอื่นเป็นเหมือนกันมั้ยครับ