Không rõ máy có hỗ trợ thẻ nhớ không và hỗ trợ thẻ bao nhiêu, nếu 2 sim cùng 1 thẻ thì tuyệt