cho mình hỏi minotet 5 đang Sài mà tự động mất mào là nó bị sao vậy bang có đôi được không