Thanks!
Finally solved the problem. I used 2nd method.

Dzięki,
rozwiązałęm mój problem, użyłem 2 drugiej metody.