Szkoda, że w stacjonarnych. No ale inaczej to już by były wykupione :|)